Tag Archive for E-mail

จะทำอยางไรถ้าอีเมลโดนปล๊อคไม่รู้สาเหตุมีทางแก่ไขไหม

อีเมลโดนปล๊อคมีวีทีชวยปดปล๊อคกับมาใซ้เหมือนเดิมใหมปฉันต้องทำไงชวยเช็คทีเพราะฉันเขาใช่เฟซบุ๊กไม่ได้ฉันจำเป็นต้องเขาเฟชเก่าเพราะฉันต้องติดต่อเพือในเฟซเรืองงานถามโดย อังคณา จะทำอยางไรถ้าอีเมลโดนปล๊อคไม่รู้สาเหตุมีทางแก่ไขไหม