Tag Archive for hotmail

จะทำอยางไรถ้าอีเมลโดนปล๊อคไม่รู้สาเหตุมีทางแก่ไขไหม

อีเมลโดนปล๊อคมีวีทีชวยปดปล๊อคกับมาใซ้เหมือนเดิมใหมปฉันต้องทำไงชวยเช็คทีเพราะฉันเขาใช่เฟซบุ๊กไม่ได้ฉันจำเป็นต้องเขาเฟชเก่าเพราะฉันต้องติดต่อเพือในเฟซเรืองงานถามโดย อังคณา จะทำอยางไรถ้าอีเมลโดนปล๊อคไม่รู้สาเหตุมีทางแก่ไขไหม

เข้าเฟสเก่าไม่ได้hotmail

เป็นเพราะอะไรค่ะใช้รหัสเดิมก็เข้าไม่ได้ ทำอย่างไรดีค่ะถามโดย ผู้ใช้งานทั่วไปเทวี เข้าเฟสเก่าไม่ได้hotmail

ถ้าลืมรหัส hotmail เราจะทำยังไงดี?

บ่อยครั้งที่สมัครอีเมลไว้หลายเมล หรือบางทีไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คอีเมล จนรหัสผ่าน เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเรา ลืมรหัสเข้าไ่ได้ เราจะทำอย่างไร?ถามโดย ผู้ใช้งานทั่วไป ถ้าลืมรหัส hotmail เราจะทำยังไงดี?